Perimeter East - Andre Allen
Let Us be the Key to Your Home
  Featured Properties

  Check out my featured properties.

  Шинэ
  Нээлттэй байшин
  Виртуал аялал
  5 бд
  6 ба
  кв фут
  ac
  2656 Fairoaks, Decatur, GA 30033

  Listing Courtesy Of: Atlanta Fine Homes Sotheby's International, Dietre Ffrench, First MLS
  Шинэ
  Нээлттэй байшин
  Виртуал аялал
  7 бд
  7 ба
  кв фут
  ac
  2380 Greenglade, Atlanta, GA 30345

  Listing Courtesy Of: [email protected]
  Шинэ
  Нээлттэй байшин
  Виртуал аялал
  7 бд
  7 ба
  кв фут
  ac
  2380 Greenglade, Atlanta, GA 30345

  Listing Courtesy Of: Bolst, Inc., 404-932-5771, Jody Steinberg, First MLS
  Шинэ
  Нээлттэй байшин
  Виртуал аялал
  6 бд
  6 ба
  кв фут
  ac
  2380 B Greenglade, Atlanta, GA 30345

  Listing Courtesy Of: Bolst, Inc., 404-932-5771, Jody Steinberg, First MLS
  Шинэ
  Нээлттэй байшин
  Виртуал аялал
  6 бд
  8 ба
  кв фут
  ac
  2586 Weigelia, Atlanta, GA 30345

  Listing Courtesy Of: Keller Williams Realty Peachtree Rd., Nancy Keenan, First MLS
  Шинэ
  Нээлттэй байшин
  Виртуал аялал
  6 бд
  8 ба
  кв фут
  ac
  2586 Weigelia, Atlanta, GA 30345
  Шинэ
  Нээлттэй байшин
  Виртуал аялал
  5 бд
  7 ба
  кв фут
  ac
  2165 Bonnavit, Atlanta, GA 30345

  Listing Courtesy Of: The Patterson Company 1941, Chris White, First MLS
  Шинэ
  Нээлттэй байшин
  Виртуал аялал
  5 бд
  7 ба
  кв фут
  ac
  2165 Bonnavit, Atlanta, GA 30345
  Шинэ
  Нээлттэй байшин
  Виртуал аялал
  4 бд
  6 ба
  кв фут
  ac
  1819 Frazier, Decatur, GA 30033

  Listing Courtesy Of: Atlanta Fine Homes Sotheby's International, Dietre Ffrench, First MLS
  Шинэ
  Нээлттэй байшин
  Виртуал аялал
  4 бд
  4 ба
  кв фут
  ac
  2082 Abby, Atlanta, GA 30345
  My Blog (Buyers Guide)

  Explore our blog posts to learn from the best about buying, selling and maintaining your home.

  Read Time: 4 Minutes
  Read Time: 4 Minutes
  Read Time: 4 Minutes
  Read Time: 4 Minutes
  Andre Allen
  License #: 173400
  Allaro Realty Team

  Mobile 4049393731
  Office 6782521900
  Contact Me
  bm6jedbtqnh8kd92i2c0
  Perimeter East
  1957 Lakeside Parkway, Suite 520 Tucker, GA 30084
  Оффис6782521900

  Andre Allen
  REALTOR® / Associate Broker 173400
  Гар утас 4049393731

  Энэ вэбсайт нь таны туршлагыг сайжруулахын тулд күүки ашигладаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай нийтлэлээс уншина уу Күүкийн бодлого. "Зөвшөөрөх" дээр дарж эсвэл энэ сайтыг үргэлжлүүлэн ашигласнаар та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна Хэрэглэх нөхцөл болон Нууцлалын бодлого.